Jumlah bilangan ahli pusat Internet 1 Malaysia Pengkalan Kubor setakat 22 Jun 2018

Bil.  ahljuni.png